หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคูณ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
         
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100% ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหรือ ที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง นั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกัน ในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และหาวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว โดยอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องไฟฟ้าภายในพื้นที่ตำบลคลองคูณ ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,135 แห่ง

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 192 จุด
 
โทรศัพท์
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) ใช้ประมาณ 99% และสามารถรับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งมีบริการให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางระบบอินเตอร์เน็ต และบริการ WIFI ฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ และมีหอกระจายข่าว/เสียงไร้สายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 99 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
 พื้นที่ตำบลคลองคูณมีบุรุษไปรษณีย์ให้บริการในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ และมีบริษัทขนส่งเอกชนให้บริการในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 
         
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ มีแหล่งน้ำประปา คือ

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้น้ำประปา ในการอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทั่วไปปริมาณน้ำประปาที่แจกจ่ายให้กับประชาชน เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน
ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ประปา จำนวน 901 ครัวเรือน

ปริมาณการผลิตน้ำประปาเฉลี่ย จำนวน 253 ลบ.ม./วัน

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย จำนวน 213.72 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จากแหล่งน้ำใต้ดิน
 
การบริการ

ร้านอาหาร จำนวน 20 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม
จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์ ธุรกิจการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เป็นประเภทของชำ ดังนี้

ร้านค้าขายของชำ จำนวน 30 แห่ง

ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มหลอดขายน้ำมัน จำนวน 25 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ ได้แก่

กลุ่มเย็บกระเป๋า ตั้งอยู่ที่ บ้านอ้อมหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคูณ
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในวัดคลองคูณ ซึ่งเป็นวัดประจำตำบล และมีเกจิอาจารย์ชื่อดัง (หลวงพ่อหวั่น) ที่พุทธศาสนิกชนนับถือและศรัทธาเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-991
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10