หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคูณ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้
 
 
 
   

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-991
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10