หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองคูณ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 19 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 17 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 20 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-619-991
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10