หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 17 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 [ 26 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 [ 30 เม.ย. 2556 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 [ 29 มี.ค. 2556 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10