หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)