หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้  
 

            ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดพิจิตร เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ  นั้น
              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาลณ สถานพยาบาลของรัฐ  ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ  


คุณสมบัติของผู้ป่วย  ต้องเป็นผู้ป่วยยากไร้  

-  โดยปกติผู้ป่วยต้องจ้างเหมารถในพื้นที่พาไปหาหมอเมื่อมีการนัดพบแพทย์เพื่อตรวจ
-  ผู้ป่วยต้องมีใบนัดพบแพทย์
-  ผู้ป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

         เมื่อประสงค์ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ สามารถมากรอกแบบฟอร์มได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆมายื่น หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  หลังจากวันที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัดมาแล้ว โดยให้ผู้ป่วยขอใบรับรองแพทย์มาด้วย

          เมื่อผู้ป่วย ได้มากรอกแบบแสดงความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์แล้ว และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อบต.คลองคูณ จะดำเนินการส่งเอกสารให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พิจารณาให้การช่วยเหลือ และเมื่อ จังหวัดได้อนุมัติแล้ว

          ท่านจะได้ รับการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ  (โรงพยาบาลของรัฐ)  ตามที่ได้จ่ายเงินจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง  และไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณนั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. หรือ ธนาคาร กรุงไทย ของผู้ป่วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 14.56 น. โดย คุณ ภัทรนันท์ เพ็ชรโต

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10