หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ  
 

              ตามทีกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เริ่มโอนเข้าบัญชีของคนพิการได้ระยะหนึ่งแล้วนั้น  
             ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  ขอให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันทีและให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่ มาแสดงกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการต่อไป
กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
-   บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 6 ปีนับตั้งแต่วันออกบัตร   เมื่อครบกำหนดแล้วคนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ  (ห้องสำนักปลัด)  
โดยให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. บัตรประจำตัวคนพิการ (ที่หมดอายุแล้ว)

กรณีมีผู้ดูแล  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ             1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ               1 ฉบับ


หมายเหตุ  :  กรณีบัตรสูญหาย ท่านต้องไปแจ้งความกับสถานีตำรวจก่อน แล้วนำใบแจ้งความมาแสดงด้วย


 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ภัทรนันท์ เพ็ชรโต

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-785-7396
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10