หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่1-หมู่ที่ 5บ้านวังไคร้ หมู่ที่1,5 ตำบลคลองคูณ กว้าง3 เมตร ยาว 349 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 1,047 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายบริเวณ สะพานคลองชลประทาน C76 หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณ นานายสุชิน จิตดี หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,068.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณตั้งแต่ทำนบ หมู่ที่ 7 ถึงวัดคลองคูณ บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลคคลองคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายสุด จันทร์อ่อน หมู่ที่ 2 ถึงที่วัดคลองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6