หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ส่องสว่างรายทาง บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายโรลอัพ (Roll up) รณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างทำตรายาง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างทำบล็อกพ่นสีพลาสติก HIP ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างทำบล็อกพ่นสีพลาสติก HIP ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะพร้อมเสาแบบโคมกิ่ง ขนาดความสูง 9.00 ม. จำนวน 10 จุด ถนนสายหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200ซีซี.(กล่อง)ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดวังไคร้ โรงเรียนวัดคลองคูณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200ซีซี (ถุง) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดวังไคร้ โรงเรียนวัดคลองคูณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23