หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน บริเวณถนน คสล.สายหน้า อบต.คลองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านคลองแขก ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตั้งแต่บริเวณสะพานตามอง ถึงบริเวณประตูน้ำบ้านตาอวย (เลียบคลองชลประทาน C76) หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองคูณ บริเวณที่ทำการ อบต.คลองคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนช่วงที่ชำรุดเสียหายในถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลคลองคูณ จำนวน 1,000 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ในพื้นที่ตำบลคลองคูณ ตามแบบ อบต.คลองคูณ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13