หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 )
 
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านวังไคร้

หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ

หมู่ที่ 3 บ้านอ้อมหล่ม

หมู่ที่ 4 บ้านท่าควาย

หมู่ที่ 5 บ้านคลองแขก

หมู่ที่ 6 บ้านวังไคร้

หมู่ที่ 7 บ้านคลองคูณ
มีพื้นที่โดยประมาณ 23,180.25 ไร่ หรือประมาณ 37.09 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1118 ถนนสายตะพานหิน – บางมูลนาก ระยะห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 37 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหิน ประมาณ 8 กิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อก เขต อบต.วังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อ เขต อบต.บางไผ่
เขต อบต.ทุ่งน้อย
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เขต อบต.ไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เขต อบต.ทับหมัน
เขต อบต.วัดขวาง
อำเภอตะพานหิน
อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
 
 
 
 
 
 
โดยทั่วไปภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ เป็นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วยลำคลองธรรมชาติ หนอง บึง อยู่จำนวนมาก โดยหนอง บึง จะอยู่กระจายทั่วพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ประชาชนจะอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น บริเวณรอมสองข้างฝั่งลำคลองธรรมชาติ
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าว เบงกอลและอ่าวไทย พัดผ่านมาในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมมีฤดูเกิดฤดู 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
อาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา